Lirik Lagu Terpujilah Wahai Ibu Bapak Guru

Terpujilah Wahai Ibu Bapak Guru Lyrics

Pengenalan

Lirik Lagu Terpujilah Wahai Ibu Bapak Guru adalah sebuah lagu yang diciptakan untuk menghormati dan mengucapkan terima kasih kepada para guru. Lagu ini menjadi sangat populer di Indonesia dan sering dinyanyikan di berbagai acara sekolah.

Sekolah Indonesia

Lirik Lagu

Berikut adalah lirik lengkap dari lagu Terpujilah Wahai Ibu Bapak Guru:

Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru
Yang telah membimbing kami sepanjang hari
Menanamkan ilmu pengetahuan di dalam hati
Menjadikan kami anak bangsa yang cerah

Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru
Yang sabar dan penuh kasih sayang selalu
Membimbing kami di dalam belajar mengajar
Menjadikan kami anak bangsa yang berbudi luhur

Tunjukkan kami jalan kewajiban dan tanggung jawab
Mendidik kami di dalam segala keluhuran
Hingga kami dewasa menjadi insan yang berguna
Mampu menerangi jalan kehidupan negeri tercinta

Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru
Yang telah membimbing kami sepanjang hari
Menanamkan ilmu pengetahuan di dalam hati
Menjadikan kami anak bangsa yang cerah

Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru
Yang sabar dan penuh kasih sayang selalu
Membimbing kami di dalam belajar mengajar
Menjadikan kami anak bangsa yang berbudi luhur

Anak Berprestasi

Makna Lirik

Lirik Lagu Terpujilah Wahai Ibu Bapak Guru mengandung makna yang sangat penting bagi kita semua. Lagu ini mengajarkan kita untuk menghargai dan menghormati para guru yang telah membimbing dan mengajarkan ilmu pengetahuan kepada kita.

Lagu ini juga mengajarkan kita untuk menjadi anak bangsa yang cerah, berbudi luhur, dan berguna bagi negeri. Kita harus selalu berusaha untuk belajar dan mengembangkan diri agar dapat menjadi anak-anak yang berprestasi dan bermanfaat bagi masyarakat.

Penutup

Lirik Lagu Terpujilah Wahai Ibu Bapak Guru merupakan sebuah penghargaan kepada para guru yang telah membimbing dan mengajarkan ilmu pengetahuan kepada kita. Lagu ini juga mengandung makna yang sangat penting bagi kita semua, yaitu menjadi anak bangsa yang cerah, berbudi luhur, dan berguna bagi negeri.

Related video of Lirik Lagu Terpujilah Wahai Ibu Bapak Guru