Lirik Lagu Nias Heza Usawa He Ama

Lirik Lagu Nias Heza Usawa He Ama

Pengenalan

Lirik lagu Nias Heza Usawa He Ama mungkin belum terlalu dikenal di kalangan masyarakat Indonesia. Namun, lagu ini memiliki makna yang dalam dan sarat dengan nilai-nilai kearifan lokal yang patut untuk diapresiasi. Lirik lagu ini berasal dari bahasa Nias, sebuah bahasa yang digunakan oleh masyarakat asli Pulau Nias di Sumatera Utara.

Arti Lirik

Heza Usawa He Ama artinya “Kita Bersatu”. Lagu ini bercerita tentang pentingnya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam lagu ini, terdapat banyak kata-kata yang mengandung makna filosofis dan kearifan lokal. Misalnya, “bokara” yang artinya “mimpi” dan “lade” yang artinya “doa”.

Arti Lirik Nias

Asal Usul Lagu

Lagu ini merupakan lagu tradisional yang biasa dinyanyikan oleh masyarakat Nias pada saat acara adat atau upacara keagamaan. Meskipun begitu, lagu ini juga sering dinyanyikan di berbagai acara hiburan atau festival kebudayaan.

Lirik Lagu Nias Heza Usawa He Ama

Berikut adalah lirik lengkap dari lagu Nias Heza Usawa He Ama:

Bokara mba’a mahu-zu wa lade
Sese-kera mbaya mi ro’a la se
Heza usawa he ama
Heza usawa he ama

Oro’o ndra mbaya zi zi
Zi la ro’a zi zi
Heza usawa he ama
Heza usawa he ama

Isa ndra mbaya zi zi
Zi la ro’a zi zi
Heza usawa he ama
Heza usawa he ama

Sese-kera mbaya mi ro’a la se
Heza usawa he ama
Heza usawa he ama
Heza usawa he ama

Lirik Lagu Nias

Penutup

Lagu Nias Heza Usawa He Ama adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang patut kita apresiasi dan pelajari. Lagu ini mengandung pesan yang sangat penting tentang pentingnya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan mempelajari lagu ini, kita dapat lebih menghargai kearifan lokal dan budaya Indonesia.

Related video of Lirik Lagu Nias Heza Usawa He Ama